Welke cookies worden er op deze website geplaatst?

De door ons gebruikte provider JouwWeb plaatst in beperkte mate cookies op deze website.. 

  • Google Analytics - dit wordt echter zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én werd uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.
  • Verder is een  uitsluitend een functionele cookie geplaatst om te kunnen checken of  de beheerder de geregistreerde eigenaar van de website is; dit heeft geen invloed op de privacy van de gebruikers.