Rosa

Melodie:! Gorki
Latijnse tekst: Frank Claeys
Bewerking: Marnix De Cat
(onze Bas Chris maakte de vertaling van het Latijn naar het Nederlands )

Luister naar deze uitvoering door vocaal ensemble La Capilla

Tekst van Rosa
Vertaling in het Nederlands

 

Mia  oorspronkelijke tekst 

Fame láborans ad te pérveni.
Lijdend onder de honger kwam ik naar je toe.
Aís: “Cenáre potes, si quid ábluis.”
Je zegt: eten kan je, als je wat afwast.
Hómines ut tu ne diffíciles sint;
Mensen als jij moeten niet moeilijk zijn;
eis cópiam fac, antequ’(am) insániunt.
geef ze een kans vooraleer ze dom doen.
Équites cives gúbernant,
De ridderstand regeert de burgers
mélius quam olim ántea.
beter dan ooit tevoren.
Rósa lucem cónspexit,
Rosa heeft het licht gezien
aít: “Némo umquam péribit.”
Ze zegt: niemand zal ooit verloren gaan.
Paulísper iam procédimus
Voorlopig gaan we nog even door
vía clar’(a) et vestígiis.
Op het pad, helder en met voetsporen
Pássim sunt út ego hómines,
Alom verspreid zijn de mensen als ik
óperam dant exulúlantes!
luid huilend doen zij moeite!
Véniunt stellae, ábeunt.
Sterren komen, gaan
Phóenix semper pérvivet.
De feniks zal immer overleven.
Rósa numquam dóluit,
Rosa heeft nooit smart gevoeld
rogat: “Potésne somniáre?”
Ze vraagt: Kun jij dromen?


 

 

Toen ik honger had
Kwam ik naar je toe


Je zei: Eten kan als je de afwas doet
Mensen als jij moeten niet moeilijk doen
Geef ze een kans voor ze stom gaan doen

De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren

Mia heeft het licht gezien
Ze zegt: Niemand gaat verloren
Voorlopig gaan we nog even door
Op het lichtend pad, het verkeerde spoor
Mensen als ik vind je overal
Op de arbeidsmarkt, in dit tranendal
Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt: Kun jij nog dromen?
De middenstand regeert het land
Beter dan ooit tevoren
Mia heeft het licht gezien
Ze zegt: Niemand gaat verloren
Sterren komen, sterren gaan

Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien
Ze vraagt: Kun jij nog dromen?
Sterren komen, sterren gaan
Alleen Elvis blijft bestaan
Mia heeft nooit afgezien

Ze vraagt: Kun jij nog dromen